Werkgroep Cardiologische centra Nederland English

Disclaimer

De informatie op de WCN-website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. De WCN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie.

 

Privacyverklaring

Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN), gevestigd op Moreelspark 1, 3511 EP te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van leden, klanten, websitebezoekers en overige relaties zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN)
Moreelspark 1
3511 EP Utrecht
+31302239937
www.wcn.life

Functionaris Gegevensbescherming
Mevrouw Machteld Stroink is de Functionaris Gegevensbescherming van Werkgroep Cardiologische centra Nederland. Zij is te bereiken via fiscaat@wcn.life.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Werkgroep Cardiologische centra Nederland verwerkt persoonsgegevens van leden, klanten, websitebezoekers en overige relaties doordat u onze website bezoekt of anderszins gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens leden

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Registratienummer
 • Bedrijf
 • Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens klanten en/of relaties

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijf
 • Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens websitebezoekers

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De doelgroep van de WCN bestaat uit professionals in het klinisch onderzoek naar geneesmiddelen en wij verwachten geen minderjarige bezoekers op onze website. Als u als ouder of voogd ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fiscaat@wcn.life, dan verwijderen wij de informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Werkgroep Cardiologische centra Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Het afhandelen van betalingen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Werkgroep Cardiologische centra Nederland neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Werkgroep Cardiologische centra Nederland) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Werkgroep Cardiologische centra Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Leden: tot 2 jaar na opzegging van het lidmaatschap.
 • Klanten en/of relaties: tot 2 jaar na het laatste contact.
 • Websitebezoekers: tot 2 jaar na dato.

Delen van persoonsgegevens met derden
Werkgroep Cardiologische centra Nederland deelt persoonsgegevens van websitebezoekers niet met derden. Persoonsgegevens van leden, klanten en/of relaties worden niet aan derden verkocht en uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Werkgroep Cardiologische centra Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies op de website
De website van de Werkgroep Cardiologische centra Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Werkgroep Cardiologische centra Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Werkgroep Cardiologische centra Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fiscaat@wcn.life. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak op deze kopie de volgende informatie zwart: uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, uw paspoortnummer, uw Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Werkgroep Cardiologische centra Nederland wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Persoonsgegevens van websitebezoekers die niet zijn ingelogd kunnen we alleen verstrekken op basis van een ip-nummer, aangezien andere gegevens niet worden opgeslagen.

Hoe beveiligen wij onze persoonsgegevens?
Werkgroep Cardiologische centra Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via fiscaat@wcn.life. Werkgroep Cardiologische centra Nederland heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens in ons computernetwerk en op de website te beveiligen:

 • Strenge wachtwoordpolicy, regelmatige software-updates.
 • Een beveiligde internetverbinding op de website ('https' en hangslotje in adresbalk).
 • De website voor leden is zorgvuldig afgeschermd en beveiligd.