Werkgroep Cardiologische centra Nederland

WCN Onderzoeksprijs

De WCN Onderzoeksprijs wil het werk van jonge onderzoekers in de cardiovasculaire geneeskunde zichtbaar maken en stimuleren. Publicaties van het afgelopen jaar komen in aanmerking voor een presentatie op het WCN congres en de bijbehorende prijzen. Kanshebbende publicaties maken een vertaalslag naar de cardiologische klinische praktijk. Naast klinisch toegepast onderzoek komt ook meer basaal onderzoek in aanmerking. Samenwerking tussen verschillende disciplines is een pré. Verder speelt mee in hoeverre de onderzoeker het werk zelf heeft geïnitieerd, of dat het onderdeel is van een grotere onderzoekslijn. Zowel de fulltime onderzoeker als de clinicus practicus kunnen meedingen naar de WCN Onderzoeksprijs.

CVGK.nl

Publiciteit voor de WCN Onderzoeksprijs wordt verzorgd door de website CVGK.nl, die een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid in Nederland door op te treden als onafhankelijke bron van informatie en educatie voor beroepsbeoefenaren. CVGK.nl stelt zich ten doel een overkoepelend kennisplatform te zijn voor alle disciplines binnen het cardiovasculaire werkveld en wil een multidisciplinaire informatie uitwisseling onder beroepsbeoefenaren faciliteren.

WCN

De WCN is driven by heart. Als onderzoekersvereniging van bijna 60 cardiovasculaire vakgroepen verspreid over heel Nederland werken we samen met farmaceutische bedrijven, CRO’s en ARO’s. Van onderzoeksontwerp tot publicatie. We streven er naar om klinisch onderzoek van hoge kwaliteit te leveren om zo de gezondheid van onze patiënten te verbeteren. 

Winnaars

2023

  • Eerste prijs: Eline Allard, Radboud UMC
    Prolonged Moderate-Intensity Exercise Does Not Increase Muscle Injury Markers in Symptomatic or Asymptomatic Statin Users
  • Tweede prijs: Marie Depuydt, LACDR – Universiteit Leiden
    Single-cell T cell receptor sequencing of paired human atherosclerotic plaques and blood reveals autoimmune-like features of expanded effector T cells
  • Derde prijs: Sila Algül, Amsterdam UMC
    EGFR/IGF1R Signaling Modulates Relaxation in Hypertrophic Cardiomyopathy

Een overzicht van eerdere winnaars is hier te vinden.

Heeft u vragen over de WCN-onderzoeksprijs, stuur dan een mail aan: secretariaat@wcn.life