Werkgroep Cardiologische centra Nederland

WCN Onderzoeksprijs

De WCN Onderzoeksprijs wil het werk van jonge onderzoekers in de cardiovasculaire geneeskunde zichtbaar maken en stimuleren. Publicaties van het afgelopen jaar komen in aanmerking voor een presentatie op het WCN congres en de bijbehorende prijzen. 

De eerste prijs is een geldbedrag van €7500,- en de tweede en derde prijs zijn respectievelijk €2500,- en €1000,-, te besteden aan congresbezoek of een cursus naar keuze.

Kanshebbende publicaties maken een vertaalslag naar de cardiologische klinische praktijk. Naast klinisch toegepast onderzoek komt ook meer basaal onderzoek in aanmerking. Samenwerking tussen verschillende disciplines is een pré. Verder speelt mee in hoeverre de onderzoeker het werk zelf heeft geïnitieerd, of dat het onderdeel is van een grotere onderzoekslijn. Zowel de fulltime onderzoeker als de clinicus practicus kunnen meedingen naar de WCN Onderzoeksprijs.

Heb je in dit jaar een cardiovasculaire publicatie op je naam staan?
Houd dan de communicatie over het WCN congres in de gaten!

CVGK.nl

Publiciteit voor de WCN Onderzoeksprijs wordt verzorgd door de website CVGK.nl, die een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid in Nederland door op te treden als onafhankelijke bron van informatie en educatie voor beroepsbeoefenaren. CVGK.nl stelt zich ten doel een overkoepelend kennisplatform te zijn voor alle disciplines binnen het cardiovasculaire werkveld en wil een multidisciplinaire informatie uitwisseling onder beroepsbeoefenaren faciliteren.

WCN

De WCN is driven by heart. Als onderzoekersvereniging van bijna 60 cardiovasculaire vakgroepen verspreid over heel Nederland werken we samen met farmaceutische bedrijven, CRO’s en ARO’s. Van onderzoeksontwerp tot publicatie. We streven er naar om klinisch onderzoek van hoge kwaliteit te leveren om zo de gezondheid van onze patiënten te verbeteren.