Werkgroep Cardiologische centra Nederland

Leden

De WCN is een onderzoekersnetwerk van bijna 60 cardiovasculaire vakgroepen in Nederland. Onze onderzoekers en onderzoeksprofessionals zijn goed opgeleide en gekwalificeerde experts met uitgebreide ervaring op het gebied van klinisch onderzoek. Onze leden werken in overeenstemming met ICH-GCP-richtlijnen en WCN Standard Operating Procedures (SOP). Binnen ons netwerk worden de hoge kwaliteitseisen van de leden nageleefd. Deze kwaliteitseisen zijn gericht op het waarborgen van patiëntveiligheid, datakwaliteit, succesvolle projectuitvoering en afstemming tussen instituten. Klik hier [link naar landkaart met overzicht] voor een lijst met onze netwerkleden.

Als klein land, maken we van de gelegenheid gebruik om regelmatig samen te komen om ons studieportfolio en onze huidige onderzoeksontwikkeling te bespreken. Het WCN bestuur en de medewerkers zijn toegewijd aan het onderhouden van de nauwe relatie die we hebben met onze leden. Wij geloven in het verbinden van professionaliteit en persoonlijke relaties aan het volbrengen van onze missie in het leveren van hoogwaardig klinisch onderzoek om de gezondheid van onze patiënten te verbeteren. De WCN centra in onderstaande lijst participeren in WCN studies. Personen die in WCN centra werken kunt u vinden in de lijst van Medewerkers.