Werkgroep Cardiologische centra Nederland

Amphia Ziekenhuis (Breda)

- WCN Research Award 2014 -

WCN Contact

dr. J. Schaap

Visiting address

Molengracht 21
4818 CK  Breda
076 - 595 50 00

Mailing address

Postbus 90158
4800 RK  Breda


Department


Het researchteam van het Amphia ziekenhuis won de WCN Research Award 2014.

Number of cardiologists
14
Number of research professionals
6
Beds department of cardiology
80
Beds CCU
10