Werkgroep Cardiologische centra Nederland English

BOREALIS (Klaar)

Een multi-centra, gerandomiseerd, dubbel-blind, INR- geblindeerd, non-inferieur studie waarbij veiligheid en effectiviteit van subcutane dosering 1x per week van biotinylated idraparinux (SSR126517E) met warfarine vergeleken wordt  op vóorkomen van CVA en systemische thrombo-embolische gebeurtenissen bij patiënten met atriumfibrilleren.

Middel
idraparinux
Populatie
boezemfibrilleren
Fase
III
Jaar aanvang
2008